×
Information
Här ansöker föreningar om bidrag hos Kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun. Vid varje bidragstyp finns regelverket för bidraget.
För att kunna ansöka om bidrag måste föreningen vara registrerad i Huddinge kommun. Här hittar du information om registrering av förening i Huddinge kommun
Sök bidrag på webben
Alla ansökningar kräver inloggning, saknar ni inloggningsuppgifter kontakta någon av oss handläggare på Kultur och fritid.
Många bidragsansökningar kräver att dokument bifogas. Detta görs via fliken "dokumenthantering" och "ladda upp filer".
Förening 2020
 
Ansökan senast
Ansökan
Anläggningsbidrag (2022) 
 
Arrangemangsbidrag (2022) 
Senast två månader före arrangemangets start.
Bidrag till kulturlokaler (2022) 
1 december 2019
Verksamhetsbidrag (2022) 
1 december 2019
Vänortsbidrag Resa till vänort (2022) 
 
Vänortsbidrag Värdskap (2022) 
 
Pensionär 2020
 
Ansökan senast
Ansökan
Pensionärsbidrag (2022) 
31 december
Funktionsnedsättning 2020
 
Ansökan senast
Ansökan
Fritidsaktivitetsbidrag (2022) 
15 december 2019 och 30 maj 2020
Studieförbund 2020
 
Ansökan senast
Ansökan
Grundbidrag (2022) 
senast 31 januari
Riktat bidrag (2022) 
Senast två månader innan aktiviten ska äga rum.
Arrangemangsbidrag (2022) 
Senast två månader före arrangemangets start.
Barn- och ungdom 2020
 
Ansökan senast
Ansökan
Hyresbidrag (2022) 
15 februari
Bidrag för särskilda satsningar (2022) 
Senast två månader före projektets start.