×
Information
Här ansöker föreningar om bidrag hos Kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun. Vid varje bidragstyp finns regelverket för bidraget.
För att kunna ansöka om bidrag måste föreningen vara registrerad i Huddinge kommun. Här hittar du information om registrering av förening i Huddinge kommun
Sök bidrag på webben
Alla ansökningar kräver inloggning, saknar ni inloggningsuppgifter kontakta någon av oss handläggare på Kultur och fritid.
Många bidragsansökningar kräver att dokument bifogas. Detta görs via fliken "dokumenthantering" och "ladda upp filer".
Förening
Anläggningsbidrag (2023)

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till föreningsanläggningar inom nämndens verksamhetsområde. - Bidrag kan bl....

Arrangemangsbidrag (2023)

Ansök senast: Senast två månader före arrangemangets start.

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till föreningar för kulturarrangemang och till enstaka arrangemang, såsom st...

Bidrag till kulturlokaler (2023)

Ansök senast: 1 december 2019

Lokalbidraget kan täcka upp till 100% av föreningens kostnader för en egen eller hyrd lokal, som till största delen utnyttjas...

Verksamhetsbidrag (2023)

Ansök senast: 1 december 2019

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till föreningar för kulturverksamhet. - Bidragets syfte är att främja ett al...

Pensionär
Pensionärsbidrag (2023)

Ansök senast: 31 december

Bidragsberättigad är pensionärsföreningar som är verksamma inom kommunen och har minst 15 medlemmar som är ålders-, förtids- ...

Funktionsnedsättning
Fritidsaktivitetsbidrag (2023)

Ansök senast: 15 december 2019 och 30 maj 2020

Bidraget syftar till att ge personer med intellektuella och/eller neuropsykiatriska - funktionsnedsättningar en aktiv fritid ...

Studieförbund
Grundbidrag (2023)

Ansök senast: senast 31 januari

Grundbidraget baseras på respektive studieförbunds genomförda studietimmar föregående år. Antalet studietimmar utgörs här av ...

Riktat bidrag (2023)

Ansök senast: Senast två månader innan aktiviten ska äga rum.

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till viss verksamhet för studieförbund. Verksamheten ska kopplas till ett te...

Arrangemangsbidrag (2023)

Ansök senast: Senast två månader före arrangemangets start.

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till studieförbund för arrangemang. Bidragets syfte är att främja ett allsid...

Barn- och ungdom
Hyresbidrag (2023)

Ansök senast: 15 februari

Villkor för hyresbidrag - Hyresbidraget kan täcka upp till 100 % av föreningens kostnader för en egen eller hyrd lokal, som t...

Övriga bidrag
Lovbidrag (2023)

Syftet med Lovbidraget är att stödja föreningar i att anordna aktiviteter som - välkomnar barn och unga att delta i förening...

Utvecklingsbidrag (2023)

Syftet med Utvecklingsbidraget är att främja föreningar att starta nya eller - utveckla befintliga verksamheter på ett sätt ...