Anläggningsbidrag (2023)

Förening 2020


Ansökan kräver följande dokument: Fakturakopia

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till föreningsanläggningar inom nämndens verksamhetsområde.
Bidrag kan bl.a. beviljas till
drift och underhåll. Detta bidrag kan inte beviljas om föreningen har hyresbidrag.
byggnation och utrustning.
Bidrag ska sökas och beviljas innan föreningen binder sig för kostnader.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in