Bidrag till kulturlokaler (2023)

Förening


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Årsmötesprotokoll, Revisionsberättelse, Ekonomisk årsredovisning, Hyresavier

Lokalbidraget kan täcka upp till 100% av föreningens kostnader för en egen eller hyrd lokal, som till största delen utnyttjas regelbundet till kulturverksamhet.

Medgivande
För att ett bidrag ska kunna beviljas ska ett medgivande inhämtas från kultur- och
fritidsnämnden innan hyresavtal tecknas eller lokalen förvärvas (hyresmedgivande).
OBS! Om din förening har en ny lokal och vill söka lokalbidrag för första gången måste du kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på bidrag@huddinge.se

Lokalbidraget beviljas upp till tre år framåt i tiden.

Ansökan
Ansökan om lokalbidrag lämnas senast 1 december tillsammans med hyresavtal
innan verksamheten påbörjas. Hyresmedgivande ska finnas.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in