Riktat bidrag (2023)

Studieförbund


Ansökan kräver följande dokument: Projektbeskrivning, Budget

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till viss verksamhet för studieförbund. Verksamheten ska kopplas till ett tema som årligen beslutas av kultur- och fritidsnämnd.

Temat är ungdomsinflytande

Ansökan och utbetalning

Ansökan kan lämnas när som helst under året, dock senast två månader innan aktiviteten ska äga rum.

Till ansökan ska en projektbeskrivning bifogas.

Redovisning

En rapport med utvärdering och ekonomisk redovisning ska lämnas senast två månader efter genomförd aktivitet.

Redovisningen skickas in per epost till bidrag@huddinge.seAnsökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in