Arrangemangsbidrag (2023)

Studieförbund 2020


Ansökan kräver följande dokument: Projektbeskrivning, Budget, Används ej

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till studieförbund för arrangemang. Bidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat utbud till kommunens invånare. Arrangemanget ska vara offentligt och äga rum i kommunen.

Ansökan

Ansökan kan lämnas när som helst under året, dock senast två månader innan arrangemanget ska äga rum.

Till ansökan ska en projektbeskrivning bifogas.

Redovisning

Om bidrag beviljas förbinder sig studieförbundet att redovisa till kommunen senast två månader efter genomfört arrangemang. Om redovisningen inte har kommit Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda inom utsatt tid kan studieförbundet komma att bli återbetalningsskyldig.

Redovisning sker via e-tjänst: Redovisning av arrangemang

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in