Fritidsaktivitetsbidrag (2023)

Funktionsnedsättning 2020


Ansökan kräver följande dokument: Projektbeskrivning, Budget, Redovisning

Bidraget syftar till att ge personer med intellektuella och/eller neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar en aktiv fritid till samma kostnad som andra.
Bidraget kan sökas av föreningar och studeförbund verksamma i Huddinge som har fritidsverksamhet för målgruppen.

Ansökan

Ansökan kan lämnas två gånger per år, 15 december och 30 maj.

Redovisning

Om bidrag beviljas förbinder sig föreningen att redovisa till kommunen senast två månader efter genomförd aktivitet.

Redovisning skickas per epost till bidrag@huddinge.se

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in