Lovbidrag (2023)


Syftet med Lovbidraget är att stödja föreningar i att anordna aktiviteter som
välkomnar barn och unga att delta i föreningslivet samt möjligheter till nya provapå-aktiviteter under skollov för barn och unga.
Med skollov avses sommar-, höst-, jul-, sport- och påsklov samt särskilda
högtidsdagar.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in