Utvecklingsbidrag (2023)


Syftet med Utvecklingsbidraget är att främja föreningar att starta nya eller
utveckla befintliga verksamheter på ett sätt som bidrar till att skapa ett mer
integrerat, jämlikt och jämställt föreningsliv. Bidraget syftar vidare till att
möjliggöra för fler barn och unga att bli mer fysiskt aktiva och aktiva i
föreningslivet, t.ex. genom att öka deltagandet av, för föreningen,
underrepresenterade grupper.
Detta kan kräva extra resurser i form av ledare, särskild utrustning/material,
fortbildning eller marknadsföring .

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in